19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

4.4 Evaluatie rookstatus en stopmotivatie

Wanneer: periodiek, afhankelijk van ziektelast

Begripsomschrijving

Tijdens de vervolgafspraken staat terugvalpreventie centraal. De behandeling bij stoppen met roken stopt na de laatste vervolgafspraak en als de laatste benodigde gegevens van de patiënt zijn vastgelegd. Het informeren naar het niet-roken blijft onderdeel uitmaken van de bestaande contacten tussen zorgverlener en patiënt.

Bij de patiënt die opnieuw of nog steeds rookt: bespreek redenen terugval en navragen wat er nodig is om (weer) te stoppen. Dan opnieuw in gesprek gaan en starten met de stop-roken interventie (zie SI 4.1).

Praktisch handvat  

  • Check rookstatus en stopmotivatie;
  • Zo nodig plan/ actie bijstellen;
  • Wanneer stop farmacologische ondersteuning?
  • Terugvalpreventie;
  • Noteer de minimale parameterset omschreven bij SI 4.2.

Instrumenten Stoppen met roken

Meetinstrumenten:

Literatuursuggesties en video’s: 

Patiëntenmateriaal:

Overig/tips/voorbeelden:


Yvonne Egberts, COPD-patiënt
Aan het woord
Over Stoppen met roken
Algemeen

‘Tijdens mijn opname is mij uitgelegd dat stoppen met roken heel belangrijk voor mij is. Daarmee kan ik verdere schade aan mijn longen voorkomen. Ik had op dat moment al een poosje geen sigaret meer aangeraakt omdat ik daar te ziek voor was. Op dat moment leek het heel gemakkelijk om nooit meer te beginnen.

Toen ik weer thuis was, heb ik het lang volgehouden om niet te roken. Ik kreeg goede hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts. Zij belde mij af en toe met handige adviezen. Maar afgelopen voorjaar ben ik toch weer gaan roken. Gelukkig kon ik, met hulp van de huisarts, na drie maanden weer stoppen.’

Lees het hele verhaal