Zorgpad COPD longaanval

Inhoud Zorgpad

Het Zorgpad COPD Longaanval beschrijft de zorg tijdens en na ziekenhuisopname voor COPD patiënten die een longaanval hebben gehad. De belangrijkste doelstelling is het reduceren van ziekenhuis-opnamedagen door COPD, evenals verbeterde kwaliteit van leven en patiënttevredenheid. Continuïteit van zorg, luisteren naar de behoeften van de patiënt en een goede interdisciplinaire samenwerking zijn vereist om dit te bereiken. Essentieel is ook dat de patiënt centraal staat en dat hij/zij meer inzicht krijgt in de oorzaak van de opname, symptomen herkent en op tijd handelt bij verergering van klachten. Tevens kan de patiënt coördinator worden van zijn eigen zorgplan. 

Contactmomenten: de rode draad

De rode draad van het zorgpad zijn de contactmomenten. 

Lees verder

Landelijk template, regionale verschillen 

Het Zorgpad beschrijft welke activiteiten uitgevoerd worden en geeft daar waar mogelijk aan op welke manier dit goed kan. Op landelijk niveau ligt niet vast wie de interventie uitvoeren omdat de opties per regio sterk verschillen. Zorgverleners dienen deze invulling daarom regionaal te bepalen met het Zorgpad als template. Alle betrokken partijen (huisarts, longarts, verpleegkundigen, paramedici, zorgverzekeraar en mogelijk ook sociale en welzijnsorganisaties) dienen dit in een vroeg stadium te doen.

Tijdens de pilot bleek dat het implementeren van het Zorgpad een proces is van vallen en opstaan. Onderschat de implementatiefase niet en werk planmatig. 

Meer implementatietips

Modulair van opbouw: de belangrijkste interventies

Het Zorgpad is modulair van opbouw. Werk niet aan teveel interventies tegelijk. Maak een keuze en kies maximaal drie onderwerpen waar je in eerste instantie op inzet. Maak bij deze keuze gebruik van de ervaringen van regio’s die je voor gingen. Houd ook rekening met regionale factoren als de huidige situatie en het te verwachten verbeterpotentieel.

Hoge urgentie is gevraagd voor de interventies: 

Lees verder

Toolbox: aan de slag!

In de toolbox vind je alle informatie en hulpmiddelen die het Zorgpad te bieden heeft en vertaal je samen met je regio het Zorgpad eenvoudig naar je eigen werksysteem. 

Met behulp van het schema, blader je door alle interventies van het zorgpad. Klik op een bepaalde interventie voor meer informatie en vindt links, bijlagen en andere hulpmiddelen die je regio kunnen helpen bij de invulling. Starten is mogelijk vanuit elke fase of onderwerp. Wil je bijvoorbeeld maar één element zien of enkel de interventies op dag 2? Gebruik daarvoor het filter in de linker bovenhoek.

Liever een papierenversie van het gehele rapport? Neem contact op of zie de digitale pdf.

Klik hier voor de Toolbox
Carla Bouwman-Sopjes, COPD-patiënt
Aan het woord
Over Contactmoment aan huis
Algemeen

‘Op de poli zien ze niet hoe je naar de keuken loopt of de trap opgaat. Daar zit je alleen maar op een stoel.’

Lees het hele verhaal