4.2 Bespreken stoppen met roken

Wanneer: tijdens opname

Begripsomschrijving

Er wordt met patiënt besproken hoe het staat met de stopmotivatie, hoe het met niet-roken gaat en de patiënt wordt voorbereid op ontslag en volhouden van het niet-roken na ontslag.

Praktisch handvat

Bij onvoldoende stopmotivatie, herhaal motivatie verhogend gesprek met behulp van de 5 R’s (zie bijlage 10a).

Bij patiënt die actief met stopplan bezig is:

Assisteer: help hem/haar bij het ondernemen van de stoppoging

 • Bespreek nogmaals het ‘stopplan’ samen met de roker;
 • Geef praktische ondersteuning;
 • Probeer ondersteuning van anderen te regelen;
 • Voldoende effect farmacologische ondersteuning? Evt. bijwerkingen bespreken;
 • Voorbereiden op ontslag: barrières/valkuilen.

Arrangeer: zorg voor follow-up als vorm van terugvalpreventie

 • Bepaal data voor follow-up contacten, fysiek of telefonisch;
 • Tijdens follow-upcontacten: evalueer hoe het stoppen gaat (succes, uitglijders, moeilijke momenten) en het gebruik van farmacotherapie. Geef indien nodig hulmiddelen mee.

Noteer minimale parameterset

 • Rookstatus;
 • Motivatie: gemotiveerd/ overweegt/ ongemotiveerd;
 • Stopdatum;
 • Farmacologische behandeling: ja/ nee;
 • Zo ja, medicatie noteren;
 • Spreek af waar en wanneer rookstopbegeleiding gegeven wordt en maak vervolgafspraken.

Instrumenten Stoppen met roken

Meetinstrumenten:

Literatuursuggesties en video’s: 

Patiëntenmateriaal:

Overig/tips/voorbeelden:


Yvonne Egberts, COPD-patiënt
Aan het woord
Over Stoppen met roken
Algemeen

‘Tijdens mijn opname is mij uitgelegd dat stoppen met roken heel belangrijk voor mij is. Daarmee kan ik verdere schade aan mijn longen voorkomen. Ik had op dat moment al een poosje geen sigaret meer aangeraakt omdat ik daar te ziek voor was. Op dat moment leek het heel gemakkelijk om nooit meer te beginnen.

Toen ik weer thuis was, heb ik het lang volgehouden om niet te roken. Ik kreeg goede hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts. Zij belde mij af en toe met handige adviezen. Maar afgelopen voorjaar ben ik toch weer gaan roken. Gelukkig kon ik, met hulp van de huisarts, na drie maanden weer stoppen.’

Lees het hele verhaal