Zorgpad COPD longaanval

Video implementeren in de zorgpraktijk

In onderstaande video’s staat het implementeren van een zorgpad centraal. In deel 1 staan algemene tips over implementeren. Deel 2 bespreekt de drie-borden-methode. Een methode, die zowel bij het opstellen als tijdens evaluatiemomenten gebruikt kan worden om overzicht te behouden. Deel 3 en 4 zijn praktijkvoorbeelden. Video 3 geeft een inkijkje hoe tijdens een regionaal groepsbijeenkomst de interventie ‘week 1-contactmoment’ opstelt. Na enkele maanden wordt deze interventie geëvalueerd (Video 4). Extra aandacht is er voor de rol van het projectteam.

1: Wat is implementeren?

2: De drie-borden methode

3: Praktijkvoorbeeld: opstellen doelen, proces en acties

4: Praktijkvoorbeeld: evalueren doelen, proces en acties


Bekijk ook de uitwerkingen van de drie-borden, behorende bij video 3 en 4.

download de drie-borden methode