Zorgpad COPD longaanval

Cijfers

Cijfers COPD in Nederland

  • Naar schatting hebben ca. 550.000* mensen in Nederland COPD
  • Dit aantal is de laatste jaren fors gegroeid en neemt de komende jaren verder toe
  • COPD staat op de vierde plaats voor de gemeten ziektelast
  • In 2022 stierven 6.700 aan de gevolgen van COPD, grotendeels door longaanvallen
  • Jaarlijks zijn er circa 26.000 ziekenhuisopnamen als gevolg van longaanvallen
  • Dat betekent meer dan 150.000 opnamedagen per jaar
  • Meer dan de helft van de ziekenhuisopnamen zijn heropnames. Een derde, vierde of vijfde opname in hetzelfde jaar is bij deze patiëntengroep niet ongebruikelijk**;
  • De totale kosten voor COPD waren in 2019 752,9 miljoen euro
  • De behandeling van longaanvallen verschilt sterk per regio, blijkt uit een data-analyse
  • Toepassing van de Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname kan leiden tot een forse reductie (19 %) van opnamedagen.

* Zie voor meer en de meest recente cijfers de website van Volksgezondheid en Zorg. Andere bronnen geven mogelijk andere cijfers.
** Voor het aantal heropnamen is een andere bron en jaartal gebruikt, namelijk https://www.longcijfers.nl/longziekte/copd/gezondheidzorg/

Lees meer over de regionale verschillen in zorg bij COPD longaanvallen en wat toepassing van de Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname kan opleveren.