Zorgpad COPD longaanval

Regionale verschillen

In Nederland zijn grote regionale verschillen in de zorg voor COPD-patiënten bij longaanvallen. Dat blijkt uit de data-analyse die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Long Alliantie Nederland (LAN) samen uitvoerden.

De uitkomsten in het kort:

Lees ook het nieuwsbericht

Het goede gesprek voeren in de regio

De NZa en de LAN geven geen interpretatie van deze regionale verschillen. Dit kunnen namelijk veel factoren zijn. De LAN vindt wel dat deze regionale verschillen te groot zijn voor een klein land als Nederland.

De LAN hoopt dat deze analyse handvatten biedt voor het gesprek in de regio’s uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het IZA is afgesproken dat regionale partijen plannen maken voor hun regio om samen toe te werken naar toekomstbestendige zorg.

De NZa en de LAN hopen dat er over de regionale verschillen in de behandeling van COPD longaanvallen gesprekken in de regio’s gevoerd gaan worden,  om inzicht te krijgen, van elkaar te leren en keuzes te maken die leiden tot meer passende zorg in de (IZA-)regio voor mensen met COPD.

Reductie longaanvallen met ziekenhuisopname mogelijk

Bij dit gesprek in de regio zou ook de – door de LAN, het Longfonds en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelde – Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname aan bod kunnen komen.

Toepassing hiervan kan leiden tot een forse reductie (19 %) van opnamedagen voor longaanvallen, met gelijke patiënttevredenheid én meer werkplezier bij zorgverleners.

Deze Kwaliteitsstandaard is daarnaast een goed voorbeeld van passende zorg, wat onder meer is onderstreept door demissionair minister Helder (VWS), de NZa, het Zorginstituut en het Longfonds.

Uitnodiging LAN congres

Op vrijdag 19 april 2024 faciliteert de LAN de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan op het congres Passende regionale zorg bij COPD met longaanval.
Tijdens dit congres is er veel aandacht voor het NZa rapport over de trends en regionale verschillen. Daarnaast worden er goede voorbeelden gepresenteerd van praktijkuitvoering van de Kwaliteitsstandaard.