Zorgpad COPD longaanval

De pilot

Het landelijk zorgpad COPD longaanval is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van de Long Alliantie Nederland (LAN). Vervolgens is deze aanpak uitgetest in acht regio’s in Nederland. Elke regio bestond minimaal uit een ziekenhuis en een zorggroep van huisartsen. Vaak was eveneens de thuiszorg betrokken.

In 2015/2016 hebben de regio’s het landelijk zorgpad vertaald naar de lokale setting, zodat naast het ‘Hoe’ en ‘Wanneer’, ook duidelijk werd ‘Wie’ de interventies uitvoert.

Vervolgens heeft elke regio honderd patiënten een jaar lang gevolgd en vormen deze data, samen met de ervaringen van de regio’s, de basis voor het definitieve landelijk zorgpad.

Pilotregio’s (ziekenhuis, zorggroep & thuiszorg)

Amsterdam

Slotervaart Ziekenhuis, Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam & Cordaan thuiszorg
Voor meer informatie: E.Beemsterboer of Cordaan

Arnhem

Rijnstate Ziekenhuis, Onze Huisartsen & Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
Voor meer informatie: E.Fikkers

Den Haag

Haaglanden Medisch Centrum, Hagaziekenhuis, Hadoks, SHG & Arts en Zorg
Voor meer informatie: J.van Campen, T.Nizet of H.de Jong

Groningen

Ommelander Ziekenhuis Groningen, Stichting Eerstelijnszorg Appingedam & Groninger Huisartsen Coöperatie
Voor meer informatie: R.Meijer

Maastricht

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) & Zorg in Ontwikkeling
Voor meer informatie: G.Wesseling

Rotterdam

Franciscus Gasthuis en Vlietland & Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond
Voor meer informatie: H.in ’t Veen of T.van den Berg

West Brabant

Bravis Ziekenhuis, Zorggroep West-Brabant & Thuiszorg West-Brabant
Voor meer informatie: E.Korsmit

Zaanstreek Waterland

Dijklander Ziekenhuis, locatie Purmerend, Zaans Medisch Centrum, Stichting Eerstelijns Zorggroep & Evean
Voor meer informatie: S.van Wolferen of J.Brummelhuis