Zorgpad COPD longaanval

Resultaten zorgpad

Het zorgpad heeft laten zien dat het aantal opnamedagen met gemiddeld 20 procent kan dalen met gelijke patiënttevredenheid en kwaliteit van leven in de pilotregio’s. Ook geven de zorgverleners aan dat het werken volgens het zorgpad meer voldoening geeft in het werk.  

Het uitgevoerde onderzoek bij de acht pilotregio’s is hier te downloaden. Lees ook ‘Reducing the Number of Hospitalization Days for COPD: Setting up a Transmural-Care Pathway‘, verschenen in het International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Succesfactoren zorgpad

De toegevoegde waarden van het zorgpad zijn:

  1. Een toegenomen probleembewustzijn: Veel ziekenhuisopnamen/kosten zijn het gevolg van COPD longaanvallen bij een relatief kleine groep patiënten. (Her)opnamen kunnen voorkomen worden door de onderliggende oorzaken van de longaanval op te sporen en de patiënt te leren om vroegtijdig te luisteren naar deze signalen, zodat een longaanval die leidt tot een opname te voorkomen is.
  2. Zorgorganisatorische verbeteringen: Werken volgens het zorgpad geeft structuur, zowel binnen een organisatie als regionaal. Door samen als regio een lokaal zorgpad op te stellen wordt de ideale patiëntenreis en daarbij de onderlinge verantwoordelijkheden inzichtelijk. Zo ontstaan kansen die zowel op organisatorisch vlak als op het niveau van onderlinge samenwerking voor meerdere projecten bruikbaar zijn. Leidraad daarbij is het landelijk zorgpad dat de patiënt – en niet zijn ziekte- centraal stelt.
  3. Zorginhoudelijke verbeteringen: Het landelijk zorgpad is omvangrijk. Bij implementatie dienen er prioriteiten gesteld te worden, aangezien niet alles tegelijk is te implementeren. Het onderzoek geeft richting welke zes interventies de voorkeur verdienen.
Jan Willem de Jong, longarts
Aan het woord
Over Zorgorganisatorische verbeteringen
Algemeen

‘In het zorgpad kijken we veel meer naar de kwaliteit van leven van de patiënt. Die lijkt inderdaad verbeterd. Dat geeft mij veel voldoening.’

Lees het hele verhaal