19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Zorgpad COPD longaanval

Animatiefilms

Het Longfonds heeft in samenwerking met de Long Alliantie Nederland en Indiveo animatiefilms ontwikkeld die specifieke onderdelen van het zorgpad verduidelijken.  

Enkele van deze video’s zijn voor patiënten ook terug te vinden op het Youtube-kanaal van het Longfonds. Voor een directe link naar de video’s klik hier.

Wat is COPD?

Wat is een longaanval?

Hoe herkent u een longaanval?

Doelen stellen bij COPD

Mantelzorger zijn van een COPD patiënt

COPD: praten over uw toekomst

Omgaan met kortademigheid