19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Zorgpad COPD longaanval

Nascholingsmagazine en elearning

Nascholingsmagazine

Samen met iDoctor B.V. is over het Zorgpad een nascholingsmagazine gemaakt. Dit magazine is bedoeld voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg zoals deze beschreven is in het Zorgpad. Dat betreft zowel zorgprofessionals die werkzaam zijn in het ziekenhuis als zorgprofessionals werkzaam in de eerste lijn.

Dit magazine is tot stand gekomen onder hoofdredactie van prof. dr. Huib Kerstjens (hoogleraar longziekten UMCG) en drs. Philippe Salomé (huisarts n.p. en kerngroeplid expertgroep CAHAG Astma/COPD), beiden nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Zorgpad.

Verder werkten mee Folkert Allema, Esther Beemsterboer, José Brummelhuis, Els Fikkers, Cynthia Hallensleben, Erny Korsmit, Kris Mooren en Gertrud van Vulpen.

Het bevat de volgende artikelen:

Het hele magazine is ook gratis te downloaden. Wilt u één of meerdere exemplaren bestellen voor verspreiding binnen uw regio? Neem dan contact op via het contactformulier.

Elearning

Bij het nascholingsmagazine hoort een gratis (geaccrediteerde) elearning.

Deze elearning is voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals beschikbaar via het platform van iDoctor: www.mediamed.nl. Heeft u geen BIG-registratie nummer en wilt u de elearning toch graag maken? Neem dan gerust contact op met iDoctor voor de mogelijkheden.

De elearning is voor 1 punt geaccrediteerd voor zorgprofessionals ingeschreven bij kwaliteitsregister V&V (long, wijkverpleging en palliatieve zorg), VS register, NVvPO, NVALT en Accreditatie Bureau Cluster 1.