Kwaliteitstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname

De zorg voor mensen met COPD moét en kán beter. Uit onderzoek blijkt dat door de Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname het aantal (her)opnamedagen met gemiddeld 20% kan dalen met gelijke patiënttevredenheid en kwaliteit van leven.

Onderdeel van de Kwaliteitsstandaard is het Zorgpad COPD Longaanval met ziekenhuisopname.

Start hier met het zorgpad

Het zorgpad in het kort

Resultaten pilot zorgpad

  • Meer werkvreugde voor de zorgverlener
  • Lager aantal opnamedagen in het ziekenhuis
  • Meer en betere samenwerking tussen zorgverleners onderling en met COPD-patiënten.
  • Hogere patiënttevredenheid
  • Bewezen betere zorg
  • Lagere kosten COPD zorg

Lees meer over de resultaten

Regionale verschillen in COPD-zorg bij longaanvallen

In Nederland zijn grote regionale verschillen in de zorg voor COPD-patiënten bij longaanvallen. Dit blijkt uit de data-analyse die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Long Alliantie Nederland (LAN) samen uitvoerden.

Reductie opnamedagen mogelijk met zorgpad

Ongeveer 550.000 mensen hebben in Nederland COPD. Dit gaat gepaard met een hoge ziektelast. Dit vraagt om een heldere aanpak van zorg. Als zorg wordt ingericht en verleend volgens de Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname (waar het zorgpad onderdeel van is), dan voorkomt dat 19% van de opnamedagen en is er sprake van passende zorg, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer over de regionale verschillen

Onze succes verhalen

Huib Kerstjens en Philippe Salomé, voorzitters landelijk zorgpad COPD longaanval
Aan het woord
Over Landelijk zorgpad COPD longaanval
Algemeen

Salomé:  Het landelijk zorgpad is geen dichtgemetseld protocol. Heel bewust hebben we alleen het ‘wat’ duidelijk beschreven, het ‘hoe’ een beetje en het ‘wie’ helemaal niet.’

Kerstjens: ‘Wij moeten niet vanuit een ivoren toren roepen hoe het moet. Dat wekt niet alleen antipathie, maar is ook onverstandig omdat elke regio nu eenmaal anders is. Ik ben er trots op dat we het zorgpad in een vorm hebben weten te gieten waarvan elke regio die aan de pilot deelnam, zich eigenaar is blijven voelen.’

Lees het hele interview in het artikel ‘Zorgpad is geen dichtgemetseld protocol’

Lees het hele verhaal
Jan Willem de Jong, longarts
Aan het woord
Over Zorgorganisatorische verbeteringen
Algemeen

‘In het zorgpad kijken we veel meer naar de kwaliteit van leven van de patiënt. Die lijkt inderdaad verbeterd. Dat geeft mij veel voldoening.’

Lees het hele verhaal
Tiny Sullot-Leenders, COPD-patiënt
Aan het woord
Over Samenwerking
Algemeen

‘Ik kan goed merken dat de huisarts en longarts veel contact hebben over mij. Laatst kreeg ik via de huisarts de groeten van de longarts!’

Lees het hele verhaal
Lies Holshuysen, COPD-patiënt
Aan het woord
Over Haar ziekenhuisopnamen
Integrale gezondheidstoestand
‘Nog nooit zo goed gevoelt’

‘Er was een tijd dat ik elke drie maanden werd opgenomen. In 2016  heb ik nog vijf opnames gehad en in 2017 vier. Maar nu al anderhalf jaar geen enkele meer. Ik heb mijn COPD aardig onder controle.’

Lees het hele verhaal

Neem ook een kijkje op onze andere websites