Zorgpad COPD longaanval

Video’s Zorgpad COPD longaanval

Om meer inzicht te geven hoe het landelijk zorgpad COPD longaanval er in de praktijk uit kan zien, zijn er verschillende video’s gemaakt.

In de Patiëntenreis in beeld is te zien hoe regio Arnhem invulling geeft aan de verschillende contactmomenten beschreven in het zorgpad. De video over de zes voorkeurinterventies bespreken de interventies die in de pilot de meeste meerwaarde hadden op het reduceren van opnamedagen. Verschillende ervaringsdeskundigen geven vanuit hun professie aan hoe zij in de regio het Zorgpad hebben geïmplementeerd en geven nuttige tips bij de implementatie.

Introductie landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval

Patiëntenreis in beeld

Zes voorkeurinterventies

Tips bij implementeren zorgpad longaanval

Tips interventie Continuïteit van zorg en samenwerking

Tips interventie Dag 2 gesprek

Tips interventie Longaanval ActiePlan

Tips interventie Contact week 1

Tips interventie Inhalatie instructie

Tips interventie Stoppen met roken