Contact week 1

Wanneer: Week 1 

Na ontslag uit het ziekenhuis komt de patiënt (meestal) in zijn vertrouwde thuissituatie terug. Dit kan een valkuil zijn om terug te vallen in oude gewoontes die (mede) de oorzaak zijn van de longaanval. Hier dient rekening mee gehouden te worden. Bovendien zijn veel patiënten nog niet op het oude niveau terug. Een extra steuntje in de rug waarbij positieve bekrachtiging voorop staat kan het verschil maken.

Bespreekpunten met patiënt

  • Hoe het met de patiënt gaat sinds ontslag en nagaan of er vragen zijn;
  • Of gemaakte afspraken duidelijk zijn voor patiënt, mantelzorger en zorgcoördinator;
  • Controleer bekendheid met de zorgcoördinator als eerste aanspreekpunt;
  • Motivatie en vorderingen van reeds gemaakte afspraken;
  • De valkuilen/ succesfactoren indien noodzakelijk;
  • Gebruik medicatie;
  • Wat te doen bij verergering klachten;
  • Altijd ingaan op een stoppen met roken poging.

In Bijlage 5 (5D) is een handreiking gegeven hoe een voorbeeld notitieverslag eruit kan zien van een huisbezoek. Deze is gebaseerd op de werkmethodiek van thuiszorginstelling Evean. Zij gebruiken het Omaha-system voor anamnese en zorgplan. Meer hierover is te vinden in deze aanvullende bijlage.

Het belang van een contactmoment in de eerste twee weken na ontslag op het reduceren van ligdagen is in de pilot aangetoond. Regio’s geven een duidelijke meerwaarde aan een huisbezoek en/of eHealth toepassing, met name bij patiënten die herhaaldelijk worden opgenomen. Tijdens een huisbezoek kan in de eigen vertrouwde rustige omgeving (nogmaals) ingegaan worden op besproken zaken, waaronder de te nemen acties bij verergering van klachten en/of een terugval in een bepaalde leefstijl. Ook geeft het een algehele indruk van gewoonten en gedrag van de patiënt. Zie voor meer informatie en tips uit de pilotregio’s bijlage 3.