4.3 Evaluatie rookstatus en stopmotivatie kort na opname

Wanneer: week 2 tot 4

Begripsomschrijving

Evalueer tijdens ieder contactmoment de rookstatus en stopmotivatie. Indien er een stoppoging is geweest zeer regelmatig evalueren en zo nodig plan van aanpak bijstellen.

Praktisch handvat  

Aandachtspunten:

  • Check rookstatus en stopmotivatie;
  • Hoe gaat het stoppen met roken? (succes, uitglijders, moeilijke momenten);
  • Zo nodig plan/ actie bijstellen;
  • Terugvalpreventie;
  • Vervolgafspraken maken naar behoefte van de patiënt;
  • Noteer de minimale parameterset omschreven bij SI 4.2.
Bij iedereen met longproblemen dient nicotine abusus besproken te worden, zo ook bij patiënten met gevorderd COPD. Bij het niet bespreken van roken doet de hulpverlener de patiënt tekort. Door het op de juiste manier bespreken (compassievol, zie bijlage 10a) laat de zorgverlener zien dat het roken niet veroordeeld wordt, de zorgverlener oprecht hulp kan aanbieden en de patiënt de moeite waard is. Bovendien wordt de patiënt een gelijkwaardige gesprekspartner i.p.v. aanhoren van (soms ongevraagde) adviezen. Wanneer uit het gesprek blijkt dat de patiënt er op dit moment niet over wil hebben, laat het dan ook echt rusten.

Instrumenten Stoppen met roken

Meetinstrumenten:

Literatuursuggesties en video’s: 

Patiëntenmateriaal:

Overig/tips/voorbeelden:


Yvonne Egberts, COPD-patiënt
Aan het woord
Over Stoppen met roken
Algemeen

‘Tijdens mijn opname is mij uitgelegd dat stoppen met roken heel belangrijk voor mij is. Daarmee kan ik verdere schade aan mijn longen voorkomen. Ik had op dat moment al een poosje geen sigaret meer aangeraakt omdat ik daar te ziek voor was. Op dat moment leek het heel gemakkelijk om nooit meer te beginnen.

Toen ik weer thuis was, heb ik het lang volgehouden om niet te roken. Ik kreeg goede hulp van de praktijkondersteuner van de huisarts. Zij belde mij af en toe met handige adviezen. Maar afgelopen voorjaar ben ik toch weer gaan roken. Gelukkig kon ik, met hulp van de huisarts, na drie maanden weer stoppen.’

Lees het hele verhaal