Monitoring korte termijn

Wanneer: Week 2 – 4

Na circa twee weken is er een vervolgafspraak tussen patiënt, mantelzorger(s), en zorgverlener, waarin het herstel van de longaanval centraal staat. Zo mogelijk is de zorgcoördinator wanneer die niet de betreffende zorgverlener is, ook aanwezig bij dit gesprek.

Bespreekpunten met patiënt

Herbeoordeel de integrale gezondheidstoestand en ga daarbij in op alle voor de patiënt relevante elementen.    

  • Inventariseer en bundel de nieuwe inzichten;
  • Bespreek het volledig Longaanval Actieplan (SI 3.3);
  • Maak samen met de patiënt een start aan het opstellen van een Individueel Zorgplan, waarbij realistische korte termijn doelstellingen centraal staan (SI 3.3);
  • Inventariseer wat nodig is voor huidige persoonlijke streefdoelen en schakel zo nodig desbetreffende hulpverleners in;
  • Maak afspraken (indien nog niet gebeurd) wie in het vervolgtraject het eerste aanspreekpuntis. Idealiter is dit dezelfde persoon als tijdens opname.

Gebruik het Individueel Zorgplan als leidraad van het gesprek. Op deze manier wordt het een levend document en krijgt de patiënt de mogelijkheid om een actieve rol te nemen in zijn eigen zorgplan.