8.1 Inventariseren actuele comorbiditeit

Wanneer: dag van opname

Begripsomschrijving

Het in kaart brengen van een of meer bijkomende aandoeningen die invloed kunnen hebben op de primaire aandoening COPD en mede bepalend zijn voor de ziektelast.

Praktisch handvat

  • Inventariseer en documenteer comorbiditeit;
  • Comedicatie wordt beoordeeld en aangepast als interacties (kunnen) optreden of bij contra-indicatie voor het gebruik bij COPD etc.;
  • Behandel COPD zoveel mogelijk alsof er geen comorbiditeit is, en de comorbiditeit behandelen alsof er geen COPD is. 

Instrumenten comorbiditeit


Joke Hoogsteden-Nijpels, COPD-patiënt
Aan het woord
Over De ziekte COPD
Algemeen

‘Ik heb in mijn leven veel operaties en opnames gehad. Altijd kon ik daarna snel weer conditie opbouwen en met mijn leven verdergaan. Maar na die longaanvallen lukte dat niet. Nog steeds is mijn energie niet zoals vroeger.’

Lees het hele verhaal