7.3 Evaluatie voedingstoestand en voedingsinterventie

Wanneer: periodiek, afhankelijk van ziektelast

Begripsomschrijving

Er vindt een periodieke evaluatie van de voedingstoestand en interventie plaats.

Praktisch handvat  

2 tot 12 maanden na ontslag:

 • Screen voedingstoestand d.m.v. gevalideerd screeningsinstrument, indien > 3 maanden geleden. Minimaal 1x per jaar;
 • Vraag ongewenst gewichtstoename na;
 • Herhaal zo nodig de VVMI-bepaling;
 • Evalueer met patiënt en eventuele mantelzorger(s) het plan van aanpak voor behoud of verkrijgen van optimale voedingstoestand en stel zo nodig bij. 

Consult diëtist indien nodig:

 • SNAQ (65+)= 3, MUST= 2; 
 • BMI <21;
 • VVMI mannen <17, vrouwen <15;
 • BMI >30 of BMI >25 met comorbiditeit. 

Aandachtspunten:

 • Comorbiditeit;
 • Stoppen met roken;
 • Gebruik van systemische corticosteroïden;
 • Voedingsinterventie is alleen zinvol in combinatie met een inspanningsinterventie/fysiotherapeutische begeleiding. Hierbij aandacht voor het voedingsadvies;
 • Afspraken vastleggen in IZP en afstemmen met zorgcoördinator.

> 12 maanden na ontslag:

Bij gewichtsverlies en bij twijfel over de spiermassa wordt de VVMI bepaald. 

Instrumenten voedingstoestand

Meetinstrumenten:

 • SNAQ, SNAQ 65+ en 65-, SNAQ + BMI, SNAQ RC of MUST;
 • Bio-Impedantiemeter;
 • TOAD-Overdrachtsformulier van de NVD (stuurgroepondervoeding.nl);
 • Scorelijst: bijvoorbeeld Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag (NVE).

Patiëntmateriaal:

Overig/Tips/Voorbeelden:

 • Handreiking Digitale Zorgtoepassingen voor patiëntgerichte COPD zorg, in het bijzonder onderdeel Leefstijlfactoren. In deze toolbox wordt een overzicht geboden van de beschikbare digitale toepassingen rondom COPD zorg.
 • In de regio zorgen voor een overzicht van diëtisten die patiënten met COPD goed kunnen begeleiden en hiermee overlegvormen aangaan;
 • In samenwerking met fysiotherapie 2x per jaar alle testen (waaronder bepalen van de VVMI) herhalen, zodat veranderingen in lichaamssamenstelling snel kunnen worden gesignaleerd (regio Tiel);
 • Wanneer de VVMI niet bepaald kan worden tijdens opname zelf, eventueel laten bepalen op de longfunctie bij een poli-bezoek.

Yvonne Egberts, COPD-patiënt
Aan het woord
Over Voeding
Algemeen

‘Els, de verpleegkundig specialist, regelde verder een diëtiste voor mij. Ik was namelijk veel afgevallen in de periode voorafgaand aan de opname. Ik dacht altijd dat ik gezond at, maar de diëtiste vertelde dat je met COPD extra eiwitten nodig hebt. Anders verlies je spierkracht en gaat je conditie achteruit. Ze heeft ook tips gegeven voor extra tussendoortjes. Die pas ik nog steeds toe, en er zijn weer wat kilo’s bij gekomen.’

Lees het hele verhaal