19 april 2024: LANdelijk Longcongres Passende zorg bij COPD. Klik hier.

Zorgpad COPD longaanval

Film test pagina

Binnenkort zullen hier enkele films te zien zijn die het Zorgpad in de praktijk verbeelden. Verschillende ervaringsdeskundigen geven vanuit hun professie aan hoe zij in de regio het Zorgpad hebben geïmplementeerd en geven verschillende tips.

Er zullen video’s beschikbaar komen over: