Zorgpad inhalatiemedicatie

Doel en inhoud zorgpad Inhalatiemedicatie

Op deze pagina staat de meerwaarde van een Zorgpad Inhalatiemedicatie beschreven. Ook een korte omschrijving van de inhoud van het landelijk Zorgpad is hier te vinden. Benieuwd hoe andere regio’s er invulling aan hebben gegeven? Kijk snel verder.

Het doel van het zorgpad:

 • Het verbeteren van de juiste inzet van longmedicatie en inhalatoren
 • Therapietrouw vergroten: het bevorderen van goed gebruik door de patiënt
 • Verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van zorg
 • Verbeteren van de gezondheid van de populatie
 • Verlagen van de kosten per patiënt
 • Verhogen van het werkplezier van zorgprofessionals

Te bereiken door een intensievere samenwerking in de zorg voor astma & COPD patiënten.

Zie ook de presentatie ‘waarom een Zorgpad Inhalatiemedicatie?

Het zorgpad is beschreven in 6 stappen:

1: Diagnose stellen

2: Diagnose uitleggen & behandeldoelen opstellen

3: Medicamenteus beleid & voorschrijven

4: Eerste instructie

5: Eerste uitgifte

6: Vervolgbehandeling op korte en lange termijn

Een korte omschrijving van deze stappen, vind je hier:

Zie verder het rapport landelijk zorgpad inhalatiemedicatie

Het zorgpad is opgesteld voor volwassen Astma/COPD patiënten. Voor zowel nieuwe patiënten als patiënten die al jaren inhalatiemedicatie gebruiken. De aanvliegroute bij deze twee groepen is alleen anders en is beschreven in twee patiëntenreizen.

Het zorgpad beschrijft twee patiëntenreizen:

 • Patiënt met nieuwe/aangepaste inhalatiemedicatie
 • Patiënt die al jaren dezelfde inhalatiemedicatie gebruikt.

In onderstaande documenten leest u een beschrijving van deze patiëntenreizen en worden hulpmiddelen aangeboden hoe u in uw regio deze patiëntenreizen kan verfijnen.

Een formularium beschrijft welke devices de voorkeur verdienen bij specifieke patiëntkenmerken. Er staan geen regionale werkafspraken in over wie wanneer instructie geeft of hoe je een correct en volledige diagnose verkrijgt. Dit soort werkafspraken staan in het zorgpad Inhalatiemedicatie.

De praktijk wijst uit dat regio’s vaak alleen een formularium opstellen en geen zorgpad. Een gemiste kans, omdat een formularium alleen goed kan werken als er ook goede werkafspraken zijn. Maak het formularium daarom een onderdeel van je zorgpad. Stel één werkteam/commissie in, die zowel bij start als bij evaluatie de vorderingen bijhoudt van het gebruik van het formularium en het zorgpad. Zo sla je direct twee vliegen in een klap.

Het landelijk zorgpad inhalatiemedicatie is geïmplementeerd in 4 pilotregio’s. Klik op de desbetreffende regio om een inkijkje te krijgen in het regionale zorgpad.

Belangrijkste verbeterpunten:

 • Kennisgebrek astma/COPD-medicatie
 • Een tekort aan bewustzijn hoe belangrijk het onderwerp therapietrouw is bij astma- en COPD-patiënten. Zowel bij zorgverleners, zorginstellingen als patiënten;
 • Verbeteren van een intensievere transmurale samenwerking: vertrouwen in elkaar, toewijding en inzet van ieder;
 • Samenwerkafspraken maken; wie doet wat wanneer, met name over het diagnostisch proces, over (ongeoorloofde) wisselingen in medicatieverstrekking en (herhaal) inhalatie-instructie;
 • Het verkleinen van het aanbod inhalatoren aan de hand van patiënt kenmerken (o.a. via formularia);
 • Het belang van priming door met name artsen; patiënten zijn eerder geneigd goed op te letten bij instructie als zij door de arts geattendeerd zijn op het belang van deze instructie en/of het correct gebruik van inhalatoren.
 • Educatieve (herhaal) instructies volgens de IRW-methode (online versie / print versie) in de eerste 6 weken van gebruik
 • Extra aandacht schenken aan de onderlinge communicatie. Zowel weten wat de ander doet, maar ook afspreken hoe je eigen bevindingen communiceert aan de andere zorgprofessionals (Inhalatiepas);
 • Het opsporen van risicogroepen, die mogelijk al geruime jaren niet correct zijn ingesteld op medicatie. Denk ook aan de patiënten die hun medicatie ‘zo nodig’ gebruiken.
 • Bewustzijn vergroten van patiënten, zodat zij zelf in staat zijn de regie in handen te nemen en verantwoordelijkheid nemen om afspraken na te komen of de therapietrouw te bevorderen.

Onderstaande acties hebben onder andere bijgedragen aan een oplossing:

Een gedegen interdisciplinair projectteam met een gemeenschappelijke visie en ambitie. Is er alleen  sprake van ‘enkele’ voorvechters/kartrekkers zonder mandaat van achterliggende organisaties? Dan wordt een gedegen regionaal zorgpad zeer ambitieus. Mogelijk is het dan beter om de energie te spenderen in gedegen werkafspraken op bijvoorbeeld Hagro-niveau. Bij succes kunnen vervolgens andere collega’s overtuigd worden van de meerwaarde tijdens scholingen en/of andere ontmoetingen.