Zorgpad inhalatiemedicatie

Zorgpad astma/COPD Regio Eemland

De zorg rondom astma en COPD verliep niet gestroomlijnd. Er was geen gestructureerde samenwerking tussen de huisartsenpraktijken, apothekers en het ziekenhuis. COPD zorg valt onder de keten-zorg, daarmee is dit redelijk gestructureerd. Dit geldt niet voor de astmazorg. Een richtlijn en (regionale) werkafspraken werden gemist.

We hebben letterlijk alle stappen van de patiëntenreis verwerkt in ons zorgpad astma/COPD.
Dit begint bij het maken van samenwerkingsafspraken tussen met name de apotheker en de huisartsenpraktijk.
Vervolgens worden patiënten gefilterd uit de systemen van de apotheker. Bij deze patiënten wordt de diagnose gesteld of geverifieerd door de huisarts. Vanaf dat punt worden patiënten opgenomen in de jaarlijkse cyclus van het zorgpad.

Het zorgpad van Eemland met de gemaakte werkafspraken is hier te vinden.

Wij hebben samen met afgevaardigden van onze samenwerkingspartners ieder onderdeel van de patiëntenreis besproken en gevormd tot een document waarin alle stappen kort worden weergegeven en uitgelegd. Er wordt verwezen naar documenten zoals de NHG standaard maar ook de diverse vragenlijsten en educatie materialen.

Dit alles heeft een klapper gevormd waarin elke stap wordt uitgelegd voor zowel de astma als de COPD-patiënt. De Klapper is ontstaan doordat we vaak banuit de huisartsenpraktijken te horen kregen dat ze niet wisten waar ze moesten beginnen. Longzorg is in vergelijking met andere chronische ziekten een klein onderdeel van de zorg binnen de huisartsenpraktijk. Veel praktijken hebben geen zicht op hun astmapopulatie. De COPD-patiënten zijn vaak redelijk in beeld maar een groot deel daarvan is onder behandeling van de 2e lijn. Een praktische manier om te beginnen met het oproepen van je patiënten is te starten bij een kleine groep. Wij hebben gekozen voor de groep met overmatig SABA gebruik en de COPD-patiënten die ICS gebruiken. Deze groep kan een apotheker filteren uit zijn systeem

Nu is het samenwerken met de apotheker van wezenlijk belang binnen de longzorg. Ook zij zien deze patiëntenpopulatie, verstrekken de medicatie en kunnen inhalatie instructie geven. Het geven van een inhalatie instructie kan wisselend worden gedaan. Binnen een FTO-groep kunnen hier samenwerkingsafspraken over worden gemaakt. Wie doet de 1e uitgifte en instructie, wie de 2e.

Daarna hebben wij ervoor gekozen om de 3e inhalatie instructie altijd mee te nemen tijdens de jaarcontrole bij de POH-S. Spreek ook af hoe je elkaar informeert als een patiënt niet goed met zijn inhalator overweg kan of toch meer klachten of bijwerkingen lijkt te hebben. Wat doe je als je een inhalator hebt voorgeschreven die de patiënt toch niet vergoedt krijgt…

Tijdens de pilot hebben we iedere FTO-groep persoonlijke afspraken laten maken. Om deze discussie te vergemakkelijken hadden we een enquête opgesteld. Vervolgens werden deze werkafsppraken verwerkt in afspraakkaarten en gebundeld in de klapper. De ervaring heeft geleerd dat gemaakte afspraken onderling niet echt verschillen. Het gaat vooral om dat je ze echt met elkaar bespreekt en vastlegt. Het werkt goed om de afspraken in grove lijnen voor de regio vast te leggen maar zaken als overleg via mail of telefoon onderling af te spreken.

Door Corona heeft de longzorg stilgelegen. We zien dat tijdens de pilot met name de apothekers aan de slag zijn gegaan op het gebied van de inhalatietechniek. Huisartsenpraktijken pakken het vanaf Q4 2022 pas echt weer op.

Doordat de pilot lang heeft geduurd zijn er veel wisselingen geweest van personeelsleden binnen de huisartsenpraktijken en apotheken. Door Corona was het moeilijk om echt contact te houden. Dit is wel online gedaan en d.m.v. nieuwsbulletins. Daardoor was er verschil in affiniteit met de pilot. Bij sommige was het prominent aanwezig terwijl het bij andere ver op de achtergrond was geraakt.

Op dit moment wordt longzorg weer vormgegeven. Het is een prachtige leidraad geworden die praktische tips geven hoe deze zorg vorm te geven. Er wordt gestuurd op ‘klein’ beginnen met afgebakende patiënten groepen.

Het overzichtelijk houden en de samenwerkingsafspraken maken het krachtig

Patiënten krijgen zorg dat gestructureerd verloopt, informatie is eenduidig

  • Apothekers coöperatie Eemland
  • Benu apothekers
  • MeanderMc Zorggroep
  • Huisartsen Eemland


Meer informatie

Zorggroep Huisartsen Eemland

info@huisartseneemland.nl