Zorgpad inhalatiemedicatie

Werkafspraak Inhalatie Medicatie Hoogeveen (WIM)

  • Er werd door de werkgroep gesignaleerd dat de inhalatietechniek bij veel patiënten te wensen overliet. De werkgroep constateerde dat dit onder andere veroorzaakt werd door onvoldoende instructie en slechte afspraken tussen betrokken zorgverleners over wie inhalatie-instructies geeft, hoe vaak dit herhaald moet worden en op welke manier dat gedaan dient te worden.

  • De werkgroep signaleerde de afgelopen jaren een sterke toename van het aantal inhalatoren door de opkomst van generieke middelen. Huisartsen en longartsen kregen steeds meer moeite om te kiezen voor een passende inhalator. De werkgroep wilde niet een nieuw formularium ontwikkelen, maar een keuzesysteem voor inhalatoren.

  • De ontwikkeling van het Zorgpad Inhalatiemedicatie van de LAN kwam op het goede moment om voornoemde punten te kunnen aanpakken.

Onderstaand een verkorte weergave van de werkafspraken in regio Hoogeveen. Een uitgebreidere beschrijving van deze werkafspraken is hier te vinden. In de bijlagen zijn ook opgenomen de patiëntenreis in schema, de ontwikkelde inhalatiepas en een banner van de website inhalatiemedicatie.nl.

Voorschrijven en keuze

  • Selecteer de medicijnklasse op basis van standaarden (NHG / NVALT) voor astma en COPD

  • Bereid de patiënt voor op de behandeling (priming)

  • Geef bij voorkeur direct een eerste instructie of laat deze verzorgen door de POH of LVPK en verwijs de patiënt naar de apotheek voor een eerste (of tweede) instructie

Geven van inhalatie-instructie: methode

  • Geef een instructie volgens het 5-stappenmodel (IRW-methode)

  • Geef de patiënt voor iedere inhalator:

  • Mondelinge en schriftelijke informatie

  • Een Patiëntenkaart met daarop in woord en beeld de belangrijkste stappen

  • Een Inhalatie-pas waarop aangetekend wordt: wie, wanneer instructie heeft gegeven

  • Geef de patiënt informatie over het moment van herhalingsinstructie

Geven van inhalatie-instructie: frequentie en beloop

  • De eerste instructie wordt gegeven door de voorschrijver of volgens afspraak door de POH/LVPK

  • De tweede instructie (of eerste)vindt plaatst bij de eerste uitgifte door de apotheek, bij voorkeur gevolgd door een servicebericht na enkele dagen

  • In het eerstvolgende contactmoment (fysiek of middels (beeld)bellen) met de zorgverlener (voorschrijver, POH/LVPK of apotheek) wordt de inhalatietechniek door de patiënt gedemonstreerd

  • De derde instructie wordt bij de tweede uitgifte gegeven door de apotheek

  • Bij onvoldoende resultaat van de derde instructie wordt een keuze gemaakt tussen:
    • een vierde instructie binnen enkele weken door de apotheek

    • contact opnemen met de voorschrijver met een voorstel voor wijziging

  • Bij een vastgestelde goede techniek vindt er jaarlijks een controle plaats door de apotheek

Cruciale onderdelen bij opstartfasezorgpad

  • Voor het ontwikkelen van een regionaal zorgpad is een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers uit alle partijen, die met het zorgproces rondom inhalatiemedicatie te maken hebben, onontbeerlijk. De werkgroep dient minimaal te bestaan uit enkele voorschrijvers ( huisarts, longarts, verpleegkundig specialist of PA-er) , apothekers uit eerste en tweede lijn, enkele praktijkondersteuners,  kaderhuisarts astma/COPD en een projectleider uit de zorggroep.

  • Als eerste is er door er werkgroep een werkafspraak inhalatiemedicatie opgesteld met daarin afspraken over wie, wanneer, hoe en hoe vaak inhalatie-instructie geeft. Deze werkafspraak vormt de basis van het project.

  • Daarnaast is er een keuzehulp inhalatiemedicatie ontwikkeld in de vorm van een website inhalatiemedicatie.nl. De keuzehulp is een instrument voor het selecteren van de juiste inhalator voor de individuele patiënt, op basis van patiëntkenmerken.

  • Er zijn meerdere scholingen georganiseerd voor alle betrokken hulpverleners waarin de werkafspraak, de website en een IMIS training zijn aangeboden.

  • FTO-bijeenkomsten worden gebruikt om het project onder de aandacht te brengen en te houden.

  • Verder verspreiden we een digitale nieuwsbrief om de afspraken zoveel mogelijk onder de aandacht te houden bij alle zorgverleners.

  • De werkafspraak vormt een vast agendapunt op de verschillende overlegagenda’s van POH’s,  apothekers en de andere betrokken zorgverleners.

 • Bereiken van en betrokken houden van alle zorgverleners in 1e en 2e lijn

 • Up-to-date houden van de informatie op de website

 • Het op de website doorgevoerde preferentiebeleid kan afwijken van lokaal gemaakte afspraken (die vaak niet openbaar zijn) waardoor de definitieve keuze van een bepaalde inhalator kan afwijken.

  • Patiënten zijn zich meer bewust van het belang van een goede inhalatietechniek en zijn beter in staat de inhalatietechniek op een juiste manier uit te voeren, waarmee een betere werking en/of minder bijwerkingen van de medicatie valt te verwachten. Daarmee zal de patiënttevredenheid toenemen.

  • Zorgverleners zijn beter in staat een meer passende keuze te maken uit de toenemende hoeveelheid inhalatoren

  • Zorgverleners zijn zich meer bewust van het belang van een goede inhalatietechniek, zijn in staat op een meer effectieve manier instructie te geven en communiceren beter met elkaar.

  • Patiënten krijgen zoveel mogelijk een inhalator die past bij zijn/haar profiel en voorkeur

  • Patiënten die nieuwe of vervangende inhalatiemedicatie krijgen voorgeschreven krijgen nu standaard inhalatie-instructie en deze instructie worden minimaal jaarlijks herhaald

  • De patiënt ontvangt een kwalitatief betere instructie

  • Dokter Drenthe Assen : Ingeborg Weuring, manager zorg; Bert van Bremen, huisarts en kaderhuisarts; Karin Meppelink, secretariaat

  • Treant Zorggroep locatie Bethesda Hoogeveen: Mei-Zei Wu, longarts ; René van Heerde, verpleegkundig specialist;  Merel van der Meulen, ziekenhuisapotheker; Hèlen van Rieke, ziekenhuisapotheker

  • Apotheek Duivenstede Hoogeveen: Inge Redder, openbaar apotheker

  • Huisartsenpraktijk Elim: Jolanda van der Bruggen, praktijkondersteuner

  • Huisartsenpraktijk De Weide Hoogeveen: Susan Hilbrands, praktijkondersteuner

  • Huisartsenpraktijk Het Klooster Hoogeveen: Bart Dahler, huisarts


Meer informatie

Karin Meppelink

k.meppelink@dokterdrenthe.nl